Untitled

2011


Wiedza nigdy nie jest obiektywna i neutralna. Sprzyja interesom jednych grup bardziej niż innych. Budowana na takich podstawach tożsamość i rzeczywistość jest tak naprawdę głęboko zaimplantowanym zbiorem skonstruowanych norm. Równocześnie ten społeczny mechanizm tworzy grupę ciał wyrzuconych „poza”. Ciał, które są wykluczone kulturowo, które kulturowo znaczą NIC. Do cyklu Bez tytułu pozują osoby z całego spektrum dostępnych tożsamości. Okazuje się, że pomiędzy płciami balansują osoby transseksualne, transwestyci, osoby homoseksualne i heteroseksualne. Ale to, co jest dla mnie najważniejsze w tym projekcie, to postawione pytanie: jak się czuje odbiorca skonfrontowany z obrazami/portretami, w wypadku których spodziewana łatwość identyfikacji płci jest zaburzona lub niemożliwa? Jakie będą to emocje – zaciekawienie, strach czy agresja? Czy odbiór zmieni się w zależności od grupy społecznej, miejsca zamieszkania, narodowości, w końcu płci? Czy rzeczywiście i na ile silnie potrzebujemy znaków rozpoznawczych, podgrup i klasyfikacji, aby funkcjonować i czuć się bezpiecznie? Co te emocje powiedzą o miejscu, jakie zajmuje osoba „Innego”. Co powiedzą o mnie?